KWR luisteren via telefoon of internet

De KWR is een ontvanger die aangesloten kan worden op een internetverbinding of op een analoge telefonieverbinding (PSTN). Beide aansluitingen zitten op de ontvanger, zodat dezelfde ontvanger voor twee soorten verbindingen gebruikt kan worden, telefonie en internet. Een echte toekomstvaste ontvanger dus. Deze ontvanger werkt geheel zelfstandig, er is naast stroom en verbinding met internet of telefonie verder niets nodig om de ontvanger te laten functioneren.

De bediening van de ontvanger is zeer eenvoudig. Door middel van de aan / uit knop kan de ontvanger aangezet worden waarna volautomatisch contact gezocht wordt met het Kijk- & Luistersysteem. Internet of telefonie, de gebruiker behoeft geen enkele actie te ondernemen, de ontvanger zorgt zelf voor de verbinding. Nadat de verbinding gemaakt is, kan een keuze gemaakt worden uit de vooringestelde kerken. Deze worden getoond op een tweeregelig display op de KWR. Met twee toetsen (volgende en vorige) kan eenvoudig door de lijst gebladerd worden. Indien er geen keuze gemaakt wordt, zal de dienst / viering uit de eerste kerk uit de lijst beluisterd kunnen worden.

Op de ontvanger is een grote draaiknop aanwezig om het geluid harder en zachter te kunnen zetten. In de instellingen van de KWR kan het ‘startvolume’ opgegeven worden, zodat de ontvanger altijd met hetzelfde volume start. Het kan echter voor de luisteraar nodig zijn om het volume harder of zachter te zetten. Voor het bedienen van de KWR kunnen de knoppen op de KWR gebruikt worden, maar ook een afstandsbediening is bij de KWR bijgesloten. Daarmee kunnen ook alle functies van de KWR bediend worden.

De KWR is voorzien van een ingebouwde mono-speaker, die ruim bemeten is zodat de dienst / viering goed gevolgd kan worden. Voor externe versterking zijn ook twee tulp-stekkers aangebracht, zodat de KWR aangesloten kan worden op een geluidsinstallatie bij de luisteraar thuis.

Als de dienst / viering afgelopen is, kan de luisteraar opgeven of hij / zij naar een andere dienst / viering wil luisteren. Maakt de luisteraar geen keuze, wordt de ontvanger gestopt. Door het stoppen van de ontvanger wordt ook de verbinding met het centrale Kijk- & Luistersysteem verbroken. Als de luisteraar gebruik maakt van de telefoonlijn, wordt deze ook verbroken en is de luisteraar weer bereikbaar, zonder dat hij / zij daar zelf actie voor behoeft te ondernemen. Zo wordt ook voorkomen dat de ontvanger per ongeluk aan blijft staan en er onnodige telefoonkosten gemaakt worden.

De KWR kan voorzien worden van standaard instellingen zoals het ‘startvolume’. Er zijn veel meer instellingen die gekozen kunnen worden waaronder:

 • start volume van de KWR
 • manier van verbinden (telefonie / Internet)
 • instellingen voor het verbinden
 • afspelen via externe versterker of mono speaker
 • afspeellijst
 • maximaal tijdsduur van de verbinding

Deze instellingen kunnen op de KWR gemaakt worden, er is geen PC of programmeerkabel voor nodig. Deze instellingen zijn alleen mogelijk door degene die beschikt over het ‘instellingswachtwoord’. Zo kan worden voorkomen dat de instellingen per ongeluk gewijzigd worden en / of de verkeerde instellingen worden gemaakt.

Elke KWR is voorzien van een uniek nummer. Met dit unieke nummer meldt de KWR zich aan bij het centrale Kijk- & Luistersysteem en is het mogelijk om elke KWR een ‘eigen’ afspeellijst te geven vanuit het Kijk- & Luistersysteem. Meerdere instellingen kunnen op die manier ook vanuit het centrale Kijk- & Luistersysteem op de KWR worden ingesteld. De KWR is voorzien in het volautomatisch updaten van de software in de KWR. Nieuwe functies en mogelijkheden kunnen zodoende volautomatisch geplaatst worden zonder dat de luisteraar daar actie voor hoeft te ondernemen. De KWR’s worden altijd up-to-date gebracht.

Samenvatting KWR

 • Over de gewone telefoonlijn
 • Zeer eenvoudige en gebruikersvriendelijke bediening ontworpen met oog op ouderen
 • Afstandsbediening aanwezig
 • Mono speaker
 • Aansluiting voor geluidsinstallatie
 • Geen PC nodig voor de werking
 • Instelbaar zonder computer
 • Automatisch stoppen
 • Unieke identificatie
 • Automatisch update software

Disclaimer | Privacy | Copyright 2016 sIKN