Bestuur

Het bestuur van sIKN bestaat uit leden die allen kerkelijk betrokken zijn. Alhoewel leden van het bestuur zonder last- of ruggespraak zitting hebben in het bestuur, wordt wel getracht bestuursleden zitting te laten nemen die bij verscheidene kerkgenootschappen aangesloten zijn.

Het bestuur is centraal bereikbaar via het e-mailadres bestuur@sikn.nl


Disclaimer | Privacy | Copyright 2016 sIKN