Techniek

De zender voor de kerk, de settop-box om de kerk te kunnen zien, het centrale Kijk&Luister systeem en de ontvanger om de dienst te kunnen horen; alles wordt door sIKN geleverd. Een echt one-stop-shop model. De operationele partner van sIKN (DCT Net) zorgt dat alles geleverd wordt, dat alles werkt en als er vragen zijn, levert zij ook de ondersteuning aan de kerken. Kortom, voor alles kunt u bij sIKN terecht.

Kijken

Als een gemeentelid / parochiaan niet naar de kerk kan, ontstaat de meest persoonlijke verbinding wanneer kijken en luisteren mogelijk is. De meerwaarde van beelden is groot. Voorgangers en andere gemeenteleden zijn te zien en de beleving tijdens de dienst / viering komt beter over. Naar keuze kan er gewerkt worden met één camera of met een video-mixer die beelden van meer camera’s en presentaties kan afwisselen.

Luisteren

Kijken is een hele mooie oplossing maar kost ook wat. Er zal immers opname apparatuur (camera’s) aanwezig moeten zijn en bediend worden. Een geluidsinstallatie echter is wel altijd aanwezig in de kerk. En het eigen kerkgeluid, dat is juist wat een gemeentelid / parochiaan wil horen. Het geluid dat in de kerk via de geluidsinstallatie doorgegeven wordt aan de gemeenteleden/parochianen in de kerk, datzelfde geluid wordt doorgegeven aan het gemeentelid / de parochiaan thuis.

Zender in de kerk

Om de dienst vanuit de kerk te kunnen uitzenden, plaatsen we een zender in het kerkgebouw en indien nodig ook in bijgebouwen. Deze zender wordt aangesloten op de geluidsinstallatie en, indien aanwezig, op de video-installatie. Het signaal wordt omgezet naar een digitaal signaal (MP3 voor geluid en MPEG-4 voor beeld) en verzonden naar het centrale Kijk- & Luistersysteem systeem.

Ontvangers bij gemeentelid / parochiaan

Wanneer de verbinding met een gemeentelid / parochiaan via de telefoonlijn of kabel wordt gemaakt, kan bij hen thuis apparatuur geplaatst worden. Het gaat om eenvoudig te bedienen ontvangers die ontworpen zijn voor een zeer hoog gebruikersgemak. Deze ontvangers zijn zo ontworpen dat zij zonder enig ander apparaat zelfstandig kunnen werken, de ontvanger wordt direct verbonden aan de telefoonlijn of kabelaansluiting.

In het geval van verbindingen via internet kan gekozen worden uit twee mogelijkheden. Ook nu weer kan gekozen worden voor een ontvanger die zelfstandig op de internetverbinding gekoppeld kan worden. Een andere mogelijkheid is luisteren en / of kijken via de computer van een gemeentelid / parochiaan. In dat geval hoeft dus geen andere apparatuur geïnstalleerd te worden.

Telefonie (luisteren)

Oud en vertrouwd, ideaal als er een kleine groep gemeenteleden / parochianen is die wil luisteren. Deze oplossing kan op nagenoeg elke locatie worden geleverd. Voor het gebruik van de telefoon worden ook gesprekskosten in rekening gebracht. Hierdoor wisselen de kosten per maand. Geschikt voor analoog (PSTN). Deze techniek is uitsluitend in gebruik voor luisteren.

Kabel (luisteren)

In een aantal regio’s in Nederland is luisteren via de kabel mogelijk. Ideaal wanneer de telefoontikken het bedrag van een CAI-abonnement te boven gaan. Groot voordeel is dat voor een vast abonnementsbedrag onbeperkt uitgezonden en ontvangen kan worden. Ook deze techniek is alleen in gebruik voor luisteren.

Internet (kijken en luisteren)

Internet is (in principe) overal leverbaar en daarmee zeer geschikt voor het tot stand brengen van verbindingen. De aansluitingen worden naar wens gerealiseerd op basis van (bestaande) DSL verbindingen, kabelinternet of glasvezel of combinaties daarvan. Voor die personen die de beschikking hebben over een PC met internetaansluiting kan ook via de PC geluisterd (en gekeken) worden.


Disclaimer | Privacy | Copyright 2016 sIKN