DCT Net

DCT Net heeft als kernactiviteit het distribueren van gedigitaliseerde audio- en videosignalen voor specifieke doelgroepen. De grootste doelgroep zijn op dit moment de kerken en haar luisteraars en kijkers.

Binnen de samenwerking met sIKN verzorgt DCT Net zelfstandig alle operationele activiteiten voor het in stand houden van kerkomroep zodat de luisteraars en kijkers naar hun ‘eigen’ kerk kunnen luisteren en / of kijken. Zaken als verkoop, distributie van apparatuur, facturering en beheer en onderhoud worden door DCT Net uitgevoerd

Ook voor de technische zaken is DCT Net de spin in het web. Zij zorgt er in samenwerking met haar partners voor dat alle technische systemen goed functioneren en bereikbaar zijn (zeker op zondag).

Al met al levert dit een uitstekend functionerende dienstverlening op die nu al vele jaren geleverd wordt en de thuisgemeente een verbinding met de kerk geeft zodat de dienst ongestoord meebeleefd kan worden.


Disclaimer | Privacy | Copyright 2016 sIKN