over sIKN

sIKN is als stichting in 2001 opgericht met als doel de bevordering van betaalbare mogelijkheden van kerktelefoon. SIKN is opgericht door het LOK (Landelijke Organisatie Kerktelefoon) en CIO-K (Commissie kerkelijke gebouwen van het interkerkelijk Contact In Overheidszaken) waarin dertig kerkgenootschappen zijn vertegenwoordigd.

Met behulp van vele vrijwilligers en verschillende professionele partijen heeft sIKN in de beginjaren nieuwe oplossingen ter vervanging van de oude kerktelefoon ontwikkeld en uitgerold.

Mede door het grote succes heeft sIKN er in 2006 voor gekozen haar werkzaamheden over te dragen aan een professionele partij te weten Datacast Network BV, DCT Net in het kort.

DCT Net verzorgt sinds 2006 met haar eigen medewerkers en de medewerkers van haar zusterbedrijf Communications Security Net BV, alle werkzaamheden voor sIKN. Van het beheren van het netwerk tot het ontwikkelen en ondersteunen van de afgenomen diensten, alles gebeurt vanaf één centrale plek door geschoolde medewerkers. 

Voor ondersteuning ter plaatse, zowel tijdens installatie als bij vragen, werken de medewerkers van DCT Net samen met de Regiovertegenwoordigers van sIKN. De regiovertegenwoordigers hebben vele jaren ervaring op gebied van geluid en beeld in de kerk en zijn in alle gevallen kerkelijk betrokken en meelevend met hun kerk. Omdat ze zowel omtrent de techniek als kerkmanieren uitstekend op de hoogte zijn, zijn zij voor veel kerken een belangrijk klankbord en een vraagbaak op gebied van kerkomroep, zowel voor beeld als geluid. Door de combinatie van de ideële stichting sIKN en het professionele bedrijf DCT Net, is sIKN in staat haar doelstellingen waar te blijven maken: Thuis de kerkdienst meemaken in beeld en/of geluid tegen een zo laag mogelijke prijs.

De dienstverlening wordt geleverd aan alle christelijke kerkgenootschappen in Nederland. Kerken van onder andere de volgende kerkgenootschappen zijn reeds aangesloten:

 • Rooms-Katholiek Kerkgenootschap
 • Protestantse Kerk in Nederland
 • Remonstrantse Broederschap
 • Apostolisch Genootschap
 • Christelijke Gereformeerde Kerken
 • Nederlands Gereformeerde Kerken
 • Gereformeerde Gemeenten
 • Oud Gereformeerde Gemeenten
 • Leger des Heils
 • Baptisten Gemeenten
 • Evangelische Gemeenten
 • Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)
 • Hersteld Hervormde Kerk
 • Voortgezette Gereformeerde Kerken

Adres

Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland (sIKN)
Brugweg 56, 2741 KZ Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 750 520
Telefax: 0182 -750 599
E-mail: info@sikn.nl
KvK. 30176242


Disclaimer | Privacy | Copyright 2016 sIKN