Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle onderdelen van deze website (www.sikn.nl). sIKN en DCT Net B.V. (uitsluitend voor deze gelegenheid hierna te noemen sIKN) zijn eigenaar en uitgever van deze website en van de informatie die op deze website wordt aangeboden. Op de informatie op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Gebruikt u deze site vanuit andere landen dan Nederland? Dan bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Wij verzoeken u deze disclaimer aandachtig door te lezen. Door het gebruiken/bezoeken van deze website stemt u overigens in met de bepalingen van deze disclaimer.

Gegevens voor algemene informatie

De gegevens op deze site zijn bedoeld voor algemene informatie. Het gebruik van de aangeboden informatie is te allen tijde voor eigen rekening en risico. Aan alle op deze website aangeboden informatie of van deze website te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. sIKN geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie. sIKN heeft deze website met zeer grote zorg samengesteld. Met even veel zorg wordt deze website door sIKN onderhouden. We beseffen echter dat er informatie op deze website kan staan die niet correct is. Daarvoor bieden wij u op voorhand onze excuses aan. Graag horen wij van u om welke informatie het gaat. Dan zorgen wij ervoor dat alles zo spoedig mogelijk wordt gecorrigeerd en/of aangepast.

Wijzigen website

sIKN kan niet instaan voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website. sIKN mag de website en de gegevens op deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. sIKN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Informatie van derden

Op de website van sIKN wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door sIKN niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. sIKN aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Opslaan van informatie

U mag de informatie van deze website opslaan voor eigen gebruik. Verder mag niets van de op deze website getoonde of van deze website te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal/elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van sIKN. De informatie van deze website mag uiteraard worden gebruikt als bron voor vrije nieuwsgaring.

Vrijwaring

U zult sIKN, de eventuele medewerkers van sIKN, vertegenwoordigers, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld als gevolg van of gerelateerd aan uw gebruik van deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u een vraag, een opmerking of een klacht over deze website? Neem dan contact met ons op via info@sikn.nl. De ontvangst van een E-mail kan niet worden gegarandeerd, Internet kent immers geen garanties. Wanneer u zeker wilt zijn van aankomst van uw e-mail dient u dat bijvoorbeeld per telefoon of telefax te controleren


Disclaimer | Privacy | Copyright 2016 sIKN