Verzorgingshuis ontvanger (VZT)

Ouderen blijven tegenwoordig meestal lang zelfstandig wonen. Door een veelheid aan maatregelen en medische ondersteuning wordt dit ook vanuit overheidswege gestimuleerd. Door middel van haar dienstverlening Kerkomroep draagt ook siKN haar steentje daaraan bij. Toch gebeurt het vaak dat de oudere uiteindelijk niet meer zelfstandig kan wonen en verhuist naar een verzorgingshuis. Daar wil hij / zij wel graag zijn / haar ‘eigen’ kerk blijven beluisteren.

In verzorgingshuizen is meestal geen openbaar kabelnetwerk aanwezig en / of is niet voorzien in een openbare telefoonaansluiting voor elke bewoner. Vaak heeft elke bewoner wel een interne telefoonaansluiting maar is de externe aansluiting van een verzorgingshuis niet voldoende om alle bewoners tegelijkertijd te laten telefoneren. Wel is in dat geval vaak een intern radio- en/of tv-systeem in het huis aanwezig. Vanuit het centrale Kijk- & Luistersysteem van sIKN kunnen de kerkdiensten / vieringen automatisch worden doorgezonden zonder tussenkomst van een medewerker van het verzorgingshuis. Een speciale verzorgingshuis ontvanger wordt in het verzorgingshuis geplaatst en aangesloten op het interne radio- en/of tv-systeem. Zodra de kerk start met uitzenden wordt het signaal ook naar het huis gezonden.

De bewoners van het verzorgingshuis kunnen, via hun eigen radio of tv, direct naar de dienst / viering luisteren en eventueel kijken, zonder dat iemand van het verzorgingshuis daar een handeling voor hoeft te verrichten. Zo kan de oudere die niet meer zelfstandig kan wonen toch de diensten / vieringen van zijn / haar eigen kerk meebeleven.


Disclaimer | Privacy | Copyright 2016 sIKN