Zender (IKZ)

De zender wordt in de kerk geplaatst en aangesloten op de geluidsinstallatie en, indien aanwezig, op de video-installatie. Deze Internet KerkZender (IKZ) is een audio- en videostreamer die het geluid uit de geluidsinstallatie vertaalt naar een MP3-stream en het beeld uit de video-installatie omzet in MPEG4-stream, waarin voor de compressie gebruik gemaakt wordt van de H.264 standaard. Deze compressietechniek met MPEG-4 zorgt voor een tweemaal betere compressie dan MPEG-2.

De aansluitingen op de IKZ kunnen gedaan worden op basis van Tulpstekkers (RCA) of BNC aansluitingen. Voor de geluidsinstallatie wordt gebruik gemaakt van het mono-signaal terwijl voor de video zowel het S-video als het Composite video signaal gebruikt kan worden.

De IKZ zendt beeld en geluid tegelijkertijd uit. Zo kunnen zowel gemeenteleden / parochianen die kijken als gemeenteleden / parochianen die luisteren de dienst of viering meemaken.

Voor de koppeling van de zender naar het Kijk- & Luistersysteem zal een verbinding beschikbaar moeten zijn. Dat kan een ISDN of een internetverbinding (ADSL, glasvezel, kabelinternet) zijn indien alleen geluid uitgezonden wordt. Indien ook beeld uitgezonden wordt is alleen een internetverbinding (ADSL, glasvezel, kabelinternet) geschikt. De IKZ ondersteunt beide verbindingen.

Hoe meer bandbreedte, des te beter is de kwaliteit van beeld en geluid. Maar die bandbreedte is niet altijd beschikbaar in de kerk. Om die reden heeft de IKZ de mogelijkheid om de bitrate in te stellen. Zo kan de IKZ juist afgestemd worden op de verbinding in de kerk. De instellingen voor beeld en geluid zijn onafhankelijk van elkaar zodat voor elke kerk de juiste instelling gekozen kan worden.

Het instellen van de zender gebeurt overigens op de zender. Bij de installatie van de zender worden, in overleg met de kerk, de juiste instellingen gemaakt. Eenmaal juist ingesteld is het voor het gebruik niet meer noodzakelijk om de instellingen te wijzigen. Het kan natuurlijk zijn dat in de kerk wijzigingen optreden in de geluids- of video-installatie en dan kunnen wijzigingen in de zender ook noodzakelijk zijn. Onder andere de volgende zaken kunnen ingesteld worden:

 • afstemming op ingangsniveau van de geluidsinstallatie
 • soort verbinding
 • bij internetverbinding IP-instellingen
 • begrenzing van uitzendtijd
 • remote beheer
 • USB-opslag

De IKZ werkt volledig autonoom. Om een uitzending te starten, behoeft alleen maar de zender aangezet te worden (met een aan / uit knop op de voorkant) en om de uitzending te stoppen behoeft de zender alleen maar uitgezet te worden. Voor de bediening van de zender is dan ook geen enkele specifieke kennis benodigd.

Hoewel de IKZ voor distributie van beeld en geluid zorgt, is de zender zelf geluidloos. Er zijn in de IKZ geen onderdelen gebruikt die draaien en dus ook geluid (kunnen) maken. Naast dat de IKZ dus volledig stil zijn werk doet, zijn er ook geen draaiende onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. Dit komt de kwaliteit en de te verwachten levensduur van de zender zeker ten goede.

Op de zender zijn aansluitingen voor scherm en toetsenbord aanwezig, maar scherm en toetsenbord behoeven voor de werking van de zender niet aangesloten te zijn. De werking van de zender is te volgen door de meldingen die op de display van de zender getoond worden. Als de zender uitzendt wordt in het display een VU-meter getoond zodat gecontroleerd kan worden hoe hard het geluid is dat uitgezonden wordt.

Naast het uitzenden kan de dienst ook opgeslagen worden op een USB-stick. Zowel aan de voor- als aan de achterkant van de zender zijn USB-aansluitingen aanwezig. Zolang de zender aan staat, wordt de dienst op de USB-stick opgeslagen, ook als door een storing in de verbinding geen uitzending naar het centrale Kijk- & Luistersysteem mogelijk zou zijn. De op USB opgeslagen dienst kan dan later weer op het centrale Kijk- & Luistersysteem geplaatst worden.

Als door een storing in de verbinding het contact van de zender met het Kijk- & Luistersysteem verbroken is, blijft de zender actief en controleert of de verbinding weer operationeel is. Zodra de verbinding weer operationeel is, zal volautomatisch het contact met het Kijk- &Luistersysteem hersteld worden en de uitzending weer voor de kijker en luisteraars thuis te volgen zijn.

Beeld en geluid vanuit de kerk naar de gemeenteleden / parochianen is sterk in beweging. Steeds meer is er mogelijk en steeds meer wensen ontstaan dan ook. Ook mogelijkheden op allerlei gebieden, bijvoorbeeld ICT, kunnen gewenst en of handig zijn voor kerken. De IKZ is daarom ook voorzien van een automatisch update systeem zodat nieuwe versies van de software automatisch (vanuit het Kijk- & Luistersysteem) naar de IKZ gezonden kunnen worden. Nieuwe en gewijzigde mogelijkheden worden zo automatisch voor de kerk beschikbaar.

Samenvatting zender

 • Koppeling aan audio en video
 • MP3 en MPEG-4/H.264
 • Aansluiten via tulp-stekkers
 • Audio en video tegelijkertijd
 • Standaard ADSL; ISDN is optie
 • Meerdere bitrate‚Äôs (zowel audio als video)
 • Configuratie op de zender
 • Autonoom werken
 • Eenknopsbediening
 • Geen technische kennis nodig om de IKZ te bedienen
 • Geluidloos, geen bewegende onderdelen
 • Display met informatie
 • Opslag op USB ook als zender niet zendt
 • Maakt volautomatisch opnieuw contact bij verbindingsstoringen
 • Software wordt automatisch geupdate

Disclaimer | Privacy | Copyright 2016 sIKN